Dịch vụ

Tư vấn, giám sát, xây dựng, cung cấp và huấn luyện các giải pháp (hạ tầng mạng thông tin, ứng dụng, giải pháp tích hợp và cổng thông tin) về các hệ thống thông tin quản lí điều hành (e-Management), thương mại điện tử (e-Commerce), đào tạo điện tử (e-Learning), và tin học hóa hoạt động nghiên cứu (e-Sciences).

 • Hỗ trợ các cơ quan, ban ngành, công ty, và cá nhân trong việc ứng dụng CNTT, như tư vấn xây dựng Website, cơ sở dữ liệu và phầm mềm, kĩ năng thao tác hệ thống, bảo trì hệ thống máy tính và mạng.
 • Dịch vụ lưu ký (webhosting) và tên miền (domain name).
 • Quảng cáo, in ấn và thiết kế mỹ thuật.
 • Cung cấp giải pháp an toàn hệ thống, an ninh hệ thống thông tin.
 • Xây dựng và gia công các sản phẩm phần mềm:
  • Website: Trường học, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà hàng, khách sạn
  • Cổng thông tin: cổng thông tin tích hợp, cổng thương mại điện tử, cổng thông tin doanh nghiệp
  • Quản lý, ứng dụng: Kế toán, Quản lý tài sản cố định, Quản lý điều hành trực tuyến, Quản lý đào tạo Đại học, Đào tạo Tín chỉ, Đào tạo trực tuyến