Giải pháp

Lập trình phần mềm & thiết kế website: Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế và xây dựng phần mềm, website theo nhu cầu của khách hàng, định hướng sử dụng công nghệ phần mềm với tính ổn định cao và các hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp nhất như: C#, .NET, Java, C, C++, Microsoft SQL Server, MySQL, Neo4j, ...

Lập trình phần mềm & thiết kế website: Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế và xây dựng phần mềm, website theo nhu cầu của khách hàng, định hướng sử dụng công nghệ phần mềm với tính ổn định cao và các hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp nhất như: C#, .NET, Java, C, C++, Microsoft SQL Server, MySQL, Neo4j, ...

Giải pháp về SharePoint: Chúng tôi cung cấp các giải pháp trong doanh nghiệp dựa trên nền tảng SharePoint của Microsoft, bao gồm: Cài đặt và triển khai hệ thống SharePoint theo nhu cầu của khách hàng; Tư vấn và phát triển các giải pháp tích hợp trên SharePoint; Đào tạo kĩ năng sử dụng, quản trị, thiết kế và lập trình SharePoint...