Giới thiệu Trung tâm

Trung tâm Công nghệ Thông tin Đại học Huế (HITEC) là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, được thành lập theo quyết định số 636/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 31/12/2004 của Giám đốc Đại học Huế, có trụ sở đặt tại Đại học Huế.

HITEC là đơn vị trực tiếp thực hiện việc hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, tạo lập môi trường cho công tác nghiên cứu, đào tạo, phát triển và ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, tăng cường năng lực NCKH và quản lý trong toàn Đại học Huế.

 

HITEC chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp Công nghệ thông tin tiên tiến và phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc của khách hàng.

Trung tâm công nghệ thông tin - Đại học Huế (HITEC)

Lĩnh vực hoạt động:

 • Tư vấn, xây dựng các hệ thống thông tin điện tử dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo.
 • Nghiên cứu khoa học máy tính, biên soạn các giáo trình mới và cung cấp tư liệu.
 • Xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu tự động hóa hệ thống thông tin điều khiển và các công cụ giảng dạy bằng máy tính
 • Đào tạo, hỗ trợ sử dụng cho cán bộ và tất cả các đối tượng có nhu cầu nhằm nâng cao khả năng ứng dụng CNTT
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo về CNTT
 • Nghiên cứu phát triển ứng dụng CNTT
 • Dịch vụ đào tạo về giải pháp phần cứng và mạng máy tính
 • Giám sát ứng dụng CNTT
 • Nghiên cứu, tư vấn và triển khai giải pháp về phần cứng và mạng máy tính
 • Cung cấp giải pháp an toàn hệ thống, an ninh hệ thống thông tin.
 • Cung cấp các giải pháp về an toàn lao động đối với người làm việc trong lĩnh vực CNTT
 • Các dịch vụ, sản phẩm liên quan đến CNTT và viễn thông khác.