Hệ thống Quản lý Điều hành trực tuyến

Hệ thống quản lý điều hành trực tuyến nhằm cung cấp một môi trường làm việc năng động, một văn phòng tiết kiệm không giấy tờ, không điện thoại. Nếu như bạn không có mặt ở đơn vị, chỉ với một máy tính nối mạng internet, một số thao tác thật đơn giản, bạn có thể trao đổi thông tin, điều hành công việc, theo dõi tiến độ thực hiện mà không bị giới hạn bởi thời gian, không gian và vị trí địa lý.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

  • Quản lý, xây dựng  kế hoạch làm việc của toàn bộ đơn vị và các đơn vị cấp dưới.
  • Lập lịch công tác của đơn vị.
  • Quản lý, xây dựng kế hoạch công việc của cá nhân.
  • Quản lý công văn đến, công văn đi, tờ trình, tin nhắn…. qua Hệ thống và qua điện thoại di động.
  • Các báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị được thực hiện tự động, linh hoạt nhằm quản lý tiến độ công việc tại đơn vị.