Hệ thống Quản lý Tài sản AMS

Việc quản lý tài sản là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cơ quan cũng như các công ty, doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công ty. Hệ thống quản lý tài sản được xây dựng trên công nghệ theo chuẩn Web 2.0. Hệ thống hoạt động trên môi trường Web Desktop giúp người dùng làm việc với nhiều chức năng của hệ thống mà không phải di chuyển qua lại giữa các trang khác nhau như các trang web truyền thống. Hệ thống có giao diện với menu và các liên kết nhanh (shortcut) được thiết kế tương tự hệ điều hành Windows XP giúp người sử dụng cảm thấy quen thuộc và nắm bắt nhanh.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

Quản lý từ điển dữ liệu

 • Nước sản xuất
 • Quản lý nhóm đơn vị
 • Quản lý loại đơn vị
 • Quản lý nhóm tài sản
 • Quản lý loại tài sản
 • Quản lý nguồn gốc tài sản
 • Quản lý trạng thái tài sản

Quản lý cơ cấu tổ chức

 • Quản lý các đơn vị sử dụng tài sản theo cây phân cấp

Quản lý tài sản cố định không phải là đất

 • Quản lý theo Lô tài sản
 • Quản lý đến từng tài sản chi tiết
 • Quản lý các thiết bị của từng tài sản chi tiết
 • Quản lý dụng cụ lâu bền
 • Quản lý tài sản cố định là đất

Nghiệp vụ tài sản

-      Quản lý Hệ thống tài sản

 • Gom các Lô tài sản (hoặc tài sản chi tiết) khác nhau vào cùng một hệ thống
 • Gỡ bỏ các tài sản ra khỏi hệ thống

-      Kiểm kê tài sản

 • Kiểm kê bằng tay từng tài sản chi tiết
 • Kiểm kê tự động nhiều tài sản chi tiết

-      Thanh lý tài sản

 • Thanh lý từng tài sản chi tiết

-      Điều chuyển tài sản

 • Điều chuyển Lô tài sản
 • Điều chuyển từng tài sản chi tiết

-      Nâng cấp tài sản

 • Nâng cấp từng tài sản chi tiết

Báo cáo thống kê

Xuất ra file MS Excel và PDF các báo cáo sau đây:

 • Báo cáo chi tiết tài sản cố định (TSCĐ)
 • Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ
 • Tổng hợp báo cáo chi tiết tăng TSCĐ
 • Tổng hợp báo cáo chi tiết giảm TSCĐ
 • Báo cáo khấu hao tài sản
 • Báo cáo tình hình nâng cấp, sửa chữa TSCĐ
 • Báo cáo kiểm kê TSCĐ
 • Báo cáo chi tiết tài sản đất
 • Danh mục các đơn vị sử dụng tài sản
 • Danh mục các loại tài sản

Tạo biểu đồ thống kê cho các báo cáo trên