Hệ thống Quản lý Văn bản

Hệ thống quản lý văn bản là giải pháp cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực quy trình hóa, tự động hóa công tác quản lý hồ sơ, tài liệu, và công văn đi-đến qua khối văn phòng. Hệ thống quản lý văn bản có các công vụ chuyên nghiệp giúp hoàn thiện quy trình và để quản lý, xử lý, lưu trữ hồ sơ và công văn. Hệ thống quản lý văn bản được xây dựng đặc biệt hữu ích cho các tổ chức cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cấu trúc phân cấp, phân nhóm làm việc, được thiết kế để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các cá nhân hay các nhóm làm việc, trong cùng hay thuộc các cấp tổ chức khác nhau.

Các chức năng chính của hệ thống

 • Quản lý người dùng
 • Phân quyền truy cập: hệ thống có khả năng phần quyền truy cập theo từng nhóm người sử dụng.
 • Cơ chế sao lưu dự phòng
 • Quản lý tài liệu:
  • Phân nhóm tài liệu theo nhiều tiêu chí:
 •  Loại văn bản: công văn, văn bản điều hành, quyết định, nghị quyết, thông tư, văn bản hướng dẫn, chỉ thị, thông báo, …
 • Mặt hoạt động
 •  Nơi ban hành: chính phủ, bộ, ngành khác, bộ giáo dục và đào tạo, ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố,…
  • Upload/Download tài liệu
  • Quản lý lịch sử của tài liệu
 • Tìm kiếm tài liệu
  • Khả năng tìm nội dung đầy đủ (tìm nội dung bất kỳ trong một file tài liệu).
  • Tìm kiếm theo các tiêu chí lựa chọn.
  • Tìm kiếm và so sánh các tài liệu giống nhau.
 • Trao đổi tài liệu: với chứng năng năng hệ thống góp phần giảm đáng kể thời gian chuyển tài  liệu trên giấy tờ đồng thời tăng hiệu quả xử lý thông tin, tăng khả năng phối hợp. Hệ thống cho phép tự động chuyển tài liệu đến danh sách nhóm người được chọn một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 
 
 
 
Tin đã đăng