Thông báo về việc tạm dừng hoạt động của hệ thống mạng vào ngày 18/12/2016 (chủ nhật) 15-12-2016

Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ tiến hành đấu nối hệ thống điện cho UPS tại trung tâm dữ liệu (IDC) vào ngày 18/12/2016 (chủ nhật). Trong thời gian đấu nối hệ thống điện, tất cả các máy chủ và thiết bị sẽ tạm thời ngưng hoạt động.

 

Thời gian dự kiến: từ 10h30 đến 19h00

 

Trân trọng kính báo ./.